Co byste měli vědět o přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Co byste měli vědět o přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?
Co byste měli vědět o přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Daň z nabytí nemovitých věcí je typ daně, kterou je nutné v České republice uhradit po nabytí, chcete-li po koupi bytu, domu, pozemku, chaty apod. Vyjma nemovitostí, které mají z úhrady této daně výjimku. Existence této daně je více než spornou otázkou a je předmětem mnoha diskuzí. Logicky, protože za své, již jednou zdaněné peníze, kupujete nemovitost, a musíte za to znovu platit další daň. Nemluvě o dalším poplatku v podobě daně z vlastnictví nemovitosti, která se platí ročně.

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí obsahuje několik dílčích částí

V mnoha jiných zemích daň při koupi nemovitosti vůbec neexistuje. Například na Slovensku ji zrušili už v roce 2005. V České republice se tato daň dříve jmenovala daň z převodu nemovitosti. Od 1. 11. 2016 pak už jen daň z nabytí nemovitosti, kdy je daňová povinnost od tohoto data přenesena na kupujícího. Pojďme se ve zkratce podívat, co všechno přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí obsahuje.

Výše daně z nabytí nemovitosti

Základem pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí je jejich nabývací hodnota. Abych byl přesný. Hodnota nemovitosti, snížená o uznatelný výdaj, tedy odměnu uhrazenou znalci za odborný posudek, který určuje hodnotu nemovitosti. Aktuální sazba daně z nabytí nemovitosti je 4% ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru.

Výpočet výše daně z nabytí nemovitosti

Hodnota nemovitosti, ze které je nutno uhradit tuto daň, nemusí být vždy její kupní cena. Poplatník daně, tedy kupující nemovitosti, musí sám vyčíslit tuto daň, tedy přesněji řečeno zálohu na tuto daň.

Výši zálohy na tuto daň vyčíslí kupující na základě výše kupní ceny, prokázané kupní smlouvou a dodáním znaleckého posudku, nebo vyplněním tzv. směrné hodnoty nemovitosti. Pokud se výše uhrazené zálohy shoduje s výši vyměřené daně (výši posuzuje na základě dodaných podkladů příslušný finanční úřad), tak se uhrazená záloha stává uhrazenou daní. Je asi jasné, že základem pro výpočet daně je vždy ta „vyšší" hodnota nemovitosti. Tedy buď kupní cena, nebo hodnota stanovená znalcem.

Úhrada a přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

K úhradě daně z nabytí nemovitosti je její poplatník, tedy kupující, povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Například vklad do katastru nemovitostí byl proveden 3. 2. 2020. Daň z nabytí nemovitosti je tady nutno uhradit nejpozději do 31. 5. 2020. A stejně tak podat i daňové přiznání se všemi podklady.

Osvobození od přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Nejčastější situací, kdy tuto daň neplatíte, jinými slovy od ní jste osvobozeni, je první nabytí vlastnictví nemovitosti za úplatu. To se děje například v případě:

- Koupě pozemku, jehož součástí je novostavba rodinného domu.

- Nové výstavby rodinného domu.

- Nákupu nové bytové jednotky, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru v nově vzniklé stavbě bytového domu.

Ve všech těchto případech to však platí nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona nově vzniklou jednotku užívat.

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od Musil Reality

V dubnu 2020 navrhlo Ministerstvo financí ČR zrušení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Podle mého názoru nešlo o tlak okolností kolem epidemie COVID-19 (koronaviru), ale spíše o populistické gesto vlády, pronesené v ideální době. Zrušení této daně, a zároveň i zrušení uplatnění odpočtu zaplacených úroků za hypotéku, by totiž spíše ihned zpřístupnilo nemovitosti kupujícím, než jakkoliv pomohlo lidem postiženým epidemií koronaviru. Zatím se tak však nestalo a tato daň je i nadále v platnosti. Uvidíme, jak se bude situace v této věci vyvíjet dál. Budeme to za vás bedlivě sledovat.

Zdá se vám to složité? Pokud kupujete nemovitost ve spolupráci s naší realitní kanceláří Musil Reality, pak vám zajistíme kompletní servis spojený s přiznáním k dani z nabytí nemovitých věcí i její úhradou. Zkrátka veškerou administrativu zařídíme za vás, pohlídáme termín úhrady a včas vás k platbě této daně vyzveme. Při koupi nemovitosti od Musil Reality budete v péči opravdových odborníků.

Potřebujete se poradit? Neváhejte nás ihned kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Za celý kolektiv Musil Reality vám pěkný den přeje Tomáš Musil

Zadejte alespoň tři znaky