POMOC PŘI NÁKUPU NEMOVITOSTI

Víme, že koupě nemovitosti je zásadní rozhodnutí, často na celý život, a jako každé zásadní rozhodnutí vyžaduje vaši zvýšenou pozornost, důsledné zvážení a zodpovědný přístup.
V České republice je služba makléř kupujícího poměrně nová záležitost, která je však v zahraničí naprosto běžnou a hojně využívanou službou. Svěřit se do rukou odborného realitního makléřea to zejména při zásadních životních krocích je totiž jasnou volbou inteligentního a zodpovědného člověka, který nechce hazardovat s často životními úsporami.

NAŠE SLUŽBY ŠETŘÍ VAŠE PENÍZE!

Pokud máte vytipovánu nemovitost, která vás zajímá a uvažujete o její koupi, svěřte toto zásadní rozhodnutí realitnímu makléři, který bude vždy na vaší straně.
Nemovitost a celý proces jejího převodu do vašeho osobního vlastnictví projde důkladným, odborným prověřením a až do předání nemovitosti bude pod kontrolou vašeho realitního poradce-Makléře kupujícího.
Nemovitost, její stav, cenu a postup převodu do vašeho osobního vlastnictví prověřujeme mimo jiné z těchto zásadních hledisek:

1) Právní stav nemovitosti

Prověřením právního stavu nemovitosti výrazně snižujete riziko, že koupíte nemovitost s právní vadou – např. nemovitost nekoupíte od skutečného vlastníka nebo osoby, která nemá oprávnění s nemovitostí nakládat, nebo že jsou vlastnická práva k nemovitosti omezena např. věcnými břemeny, zástavními právy, exekucemi atd.
Prověření právního stavu zajišťuje nezávislý advokát a mimo jiné zahrnuje:

 • Ověření, zda poskytnuté údaje o nemovitosti odpovídají skutečnosti.
 • Prověření, kdo může s nemovitostí skutečně nakládat.
 • Identifikaci omezení vlastnických práv k nemovitosti .

2) Stav nemovitosti ze stavebního hlediska

Prověření nemovitosti ze stavebního hlediska výrazně snižuje riziko, že koupíte nemovitost se zásadním stavebním problémem nebo vadou. Navíc jsme schopni poměrně přesně charakterizovat nutné rekonstrukční práce a vyčíslit předpokládané náklady na rekonstrukci.
Prověření nemovitosti po stavební stránce zajišťuje nezávislý stavební technik, který má odborné vzdělání stavebního směru, mnohaletou praxi v oboru a mimo jiné prověřuje:

 • Statiku - trhliny, poruchy, stav nosných konstrukcí, stabilita.
 • Suterény – zavlhlé omítky, vzlínající vlhkost, plísně, větrání.
 • Okna – stáří a funkce, netěsnosti, poškozené parapety, kondenzace.
 • Omítky – trhliny a jejich příčiny, příčiny vlhkostních map.
 • Podlahy – současný stav a reálná možnost rekonstrukce, plošné výměry.
 • Kanalizace – staří a stav stoupaček i připojovacích potrubí
 • Voda – historie změn, materiály.
 • Vytápění – zdroj vytápění, jeho stáří a funkčnost. Náklady na vytápění. Stav rozvodů tepla.
 • Elektroinstalace – stáří, stav a materiál rozvodů, rozvaděčů a jističů. Dostatečná kapacita příkonu pro vaše předpokládané vybavení. Stav slaboproudých instalací.
 • Střecha - přístup, současné opravy, kvalita krovů, zatékání.

3) Analýza kupní ceny nemovitosti

 • zjistíme aktuální tržní cenu nemovitosti. Ověříme, zda kupní cena je relevantní. Ke standardnímu ověření ceny lze přiobjednat i vypracování znaleckého posudku.
 • Povedeme za vás jednání o ceně s prodávajícím nebo zprostředkovatelem.
 • Ověříme způsob financování nemovitosti a zajistíme optimální řešení.

4) Kontrola převodu nemovitosti do vašeho vlastnictví nebo jeho zajištění

Kontrolu převodu nemovitosti provádí nezávislý advokát ve spolupráci s makléřem kupujícího.

 • Vyhotovení všech smluv
 • Kontrola a právní analýza smluv předložených prodávajícím nebo zprostředkovatelem
 • Analýza navrhovaného postupu nabytí nemovitosti
 • Kontrola procesu převodu nemovitosti do vašeho vlastnictví

REALITNÍ MAKLÉŘ KUPUJÍCÍHO NEJEN V OLOMOUCI

Působíme především v Olomouci a blízkém okolí, ale naše služby je možné využít i v jiných regionech. Pro více informací a cenovou nabídku nás prosím neváhejte kontaktovat.

Zadejte alespoň tři znaky