Víte, kdy neplatíte daň z prodeje nemovitosti?

Víte, kdy neplatíte daň z prodeje nemovitosti?
Víte, kdy neplatíte daň z prodeje nemovitosti?

Chcete prodat svůj byt, dům nebo pozemek, ale nevíte, jaká částka vám po odvedení daně z prodeje nemovitosti a všech poplatků zůstane? Co všechno budete platit? Na tyto otázky existuje řada složitých a odborných článků. Přečtěte si nový článek od Musil Reality, kde celou problematiku daní a poplatků z prodeje nemovitosti popisujeme jednoduše a tak, aby tomu porozuměl každý.

„Co všechno z prodeje nemovitosti platím?“

Po této otázce vždy následuje má odpověď: „A jak dlouho danou nemovitost vlastníte?“. Pokud mi klient odpoví, že nemovitost nabyl před rokem 2021 a vlastní ji tak dlouho, že ani neví přesný počet let (a je to určitě více než 5 let), tak odpověď je jednoduchá. Z prodeje nemovitosti neplatíte státu žádné poplatky ani daně. Samozřejmě kromě kolku na katastru nemovitostí při vkladu kupní smlouvy. Ten je však u nás, v Musil Reality, vždy zahrnut v provizi. Také, jako prodávající, se po uskutečnění prodeje nemovitosti musíte odhlásit z daně z vlastnictví nemovitosti u příslušného finančního orgánu. V opačném případě, by vám neustále chodila složenka za tuto daň. Na nutnost odhlásit se z platby daně u prodané nemovitosti většina prodávajících zapomíná. My v Musil Reality toto za klienta hlídáme a včas mu jeho povinnosti připomeneme.

V případě, že klient nemovitost vlastní méně než 5 let je odpověď složitější.

Důležité jsou čtyři věci:

  • Ve kterém roce byla nemovitost nabyta?
  • Vlastníte nemovitost déle než dva roky?
  • Měli jste v prodávané nemovitosti trvalý pobyt nebo jste v ní alespoň 2 roky prokazatelně bydleli?
  • Prodáváte nemovitost dráž, než jste ji koupili a máte tedy při prodeji zisk?

Podívejme se na jednotlivé body postupně. V případě, že nemovitost byla nabyta před 1. 1. 2021, tak pro ni platí časový test 5 let. Pokud jste ale v prodávané nemovitosti prokazatelně bydleli (není nutný trvalý pobyt), tak se tento časový test zkracuje na 2 roky. Jestliže prodávající tento časový test splňuje, žádnou daň ze zisku při prodeji nemovitosti neplatí. V opačném případě však musí klient zisk z prodeje nemovitosti zahrnout do svého daňového přiznání.

Uveďme si příklad. Klient koupil nemovitost 1. 1. 2019 za 1 000 000 Kč a prodává ji 1. 1. 2020 za 1 500 000 Kč. Částka 500 000 Kč je tedy zisk ke zdanění. Pokud prodávající použije získané prostředky k uspokojení vlastních bytových potřeb nejpozději do 1 roku, pak daň ze zisku neplatí. Pokud při prodeji žádný zisk nevznikl a klient nemovitost prodává za stejnou, nebo nižší cenu, než za kterou ji koupil, pak opět žádnou daň neplatí.

Jinak je to po 1. 1. 2021, kdy se časový test na základě zákona o daních z příjmu mění z 5 na 10 let. Proto je tedy důležité, kdy byla nemovitost koupena.

Tato problematika je však mnohem složitější. V praxi se často setkávám s mnoha odlišnostmi a specifiky jako je například dědictví nebo družstevní byty. Proto doporučuji svěřit prodej nemovitosti odborníkům. V Musil Reality vám rádi poradíme, každou vaši konkrétní situaci zanalyzujeme a navrhneme ideální řešení. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Za kolektiv Musil Reality vám přeji pěkný a úspěšný den

Tomáš Musil

 

 

Zadejte alespoň tři znaky